N444: Doorvaarthoogte Nagelbrug bij Voorhout onveranderd

883
N444, Nagelbrug

Bij de bouw van de Nagelbrug in Voorhout blijft de huidige doorvaarthoogte gehandhaafd. Voor het scheepvaartverkeer verandert op dit vlak dus niks. De stremmingen voor de scheepvaart blijven wel van kracht.

Werkzaamheden
Tijdens het groot onderhoud vervangt de provincie de huidige Nagelbrug door een turborotonde die voor het overgrote deel over de Haarlemmertrekvaart loopt. Een gedeelte van de weg krijgt stil asfalt en het fietspad langs de weg wordt verlegd en krijgt een onderdoorgang bij de Nagelbrug.