5 jaar Katwijk Marketing

83
katwijk marketing

Dit had een feestelijke mailing moeten worden. 
Katwijk Marketing bestaat 5 jaar. We hebben mooie resulaten behaald, onze belangrijkste partners waarderen onze inzet en we zijn klaar voor de volgende stap. Dat blijkt in ieder geval uit het adviesrapport dat recent door Bureau Buhrs over de prestaties van Katwijk Marketing is opgesteld. Je kunt het rapport hier zelf helemaal lezen.  De toekomstvisie en de inhoudelijke adviezen hierin komen overeen met onze eigen ideeën en ambities voor de citymarketing in Katwijk. We keken vol vertrouwen naar de toekomst.

We zijn daarom onthutst dat het college voor 2019 aan de gemeenteraad voorstelt om het advies uit dit rapport níet over te nemen. Het college wil wél dat Katwijk Marketing de hierin beschreven doorontwikkeling van de organisatie gaat uitvoeren. Maar zij neemt tegelijk de (financiële) basis hiervoor weg. Het college wil namelijk dat wij ons volgend jaar volledig focussen op de interne organisatie en stelt daarom bewust geen budget beschikbaar voor campagnes. Het resultaat is een citymarketingorganisatie die – in een cruciaal jaar – de opdracht krijgt om géén marketing te bedrijven. Een onmogelijke opdracht.

Wij hadden onderstaande teksten al klaar staan voor verzending. Nu wij weten dat we deze resultaten waarschijnlijk voorlopig voor het laatst kunnen presenteren, hebben ze helaas hun glans wel verloren. Toch willen we ze jullie niet onthouden. We zijn er trots op. Wij hebben er hard voor gewerkt. En we blijven hoopvol dat we ook in de toekomst de ruimte krijgen om gewoon ons werk te blijven doen.

Piet de Vries
Annemarie Guijt
November 2018

katwijk marketing film