Bedrijveninvesteringszone Gravendam Noordwijkerhout een feit

408

foto: Bedrijventerrein Gravendam Noordwijkerhout
Copyright: BlikOpNoordwijkerhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout heeft in zijn vergadering  de uitslag vastgesteld van de draagvlakmeting voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gravendam in Noordwijkerhout. De ondernemers die gebruikmaken van een pand op dit bedrijvenpark hebben bij de draagvlakmeting met overgrote meerderheid ingestemd met de invoering van een bedrijveninvesteringszone op Gravendam. Daarmee is de BIZ Gravendam een feit en kan daadwerkelijk gestart worden met het realiseren van actieve camerabeveiliging op dit bedrijventerrein.

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Volgens de Wet op de bedrijveninvesteringszones is er sprake van voldoende draagvlak indien aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen heeft zich voor of tegen de inwerkingtreding uitgesproken,
  2. Hiervan ten minste tweederde deel voor heeft gestemd en
  3. De WOZ-waarde van de voorstemmers hoger is dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers.

Resultaten stemming

Van de 218 bijdrageplichtige ondernemers hebben er 143 gestemd; dit is 66%. Van deze 143 ondernemers heeft 82% (117) voorgestemd. Ook is de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers groter dan die van de tegenstemmers.

Het geld mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de BIZ is opgericht

Daarmee is er volgens de Wet op de bedrijveninvesteringszones sprake van voldoende draagvlak om een BIZ in te stellen.

Actieve camerabeveiliging

Het realiseren van actieve camerabeveiliging is een wens van de ondernemers op het bedrijventerrein Gravendam en vloeit rechtstreeks voort uit afspraken die hierover in het kader van het Keurmerk veilig ondernemen Gravendam zijn gemaakt. Ondernemers hebben in de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met inbraken en andere overlastgevende situaties. Door de invoering van een bedrijveninvesteringszone is het mogelijk om op het bedrijventerrein actieve camerabeveiliging in te voeren.

De camera’s worden rechtstreeks verbonden met de meldkamer van een beveiligingsbedrijf, die in verbinding staat met de politie. Bij een melding krijgt de politie direct beelden door via de meldkamer. Hierdoor wordt niet alleen de pakkans vergroot, maar gaat er ook een enorme preventieve werking van het systeem uit. De realisatie en installatie van dit unieke beveiligingssysteem gebeuren in samenwerking met ondernemers, gevestigd op het bedrijventerrein.

Bedrijveninvesteringszone

De bedrijveninvesteringszone is in 2015 ingesteld en biedt aan ondernemers en vastgoedeigenaren in een bepaald gebied de mogelijkheid om één of meer gezamenlijke activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten worden betaald uit een opslag op de WOZ-bijdrage, die elke ondernemer en/of vastgoedeigenaar moet betalen als bij een draagvlakmeting blijkt, dat er voldoende steun is voor een BIZ.

De opbrengst van de opslag wordt door de gemeente als subsidie uitgekeerd aan een BIZ-vereniging of -stichting, die hiervoor speciaal is opgericht. Het geld mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de BIZ is opgericht.