Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek heeft prioriteit

675
Bollenstreek, Duin- & Bollenstreek

Een adviesgroep waar Bedrijfsleven Bollenstreek onderdeel van uitmaakte, heeft de provincie geadviseerd een vijftal alternatieven op de nemen in de MER-vervolgstudie Duinpolderweg (Milieu Effect Rapportage). Voor het georganiseerde bedrijfsleven was een robuuste verbinding vanuit de Noordelijke Bollenstreek met de A4 het belangrijkste uitganspunt.

Intensief proces.
Bedrijfsleven Bollenstreek heeft samen met VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland en EVO (Eigen Vervoerders Organisatie) deelgenomen aan een adviesgroep van maatschappelijke organisaties die de stuurgroep en de gedeputeerden van de provincies Zuid- en Noord-Holland moest adviseren over de in de MER-studie op te nemen alternatieven.

Het definitieve advies wordt integraal op onze nieuwe website opgenomen.

Een intensief proces waar ideeën werden uitgewisseld en begrip gekweekt voor elkaars belangen en standpunten.

Nieuwe impuls nodig
Al jaren wordt in de regio gesproken over de bereikbaarheidsproblemen in de Bollenstreek en het zuidelijke deel van het Kennemerland-gebied. Deze problematiek leidt ertoe dat de streek zich in economisch opzicht onvoldoende kan ontwikkelen. Om de economie van de Duin- en Bollenstreek een nieuwe impuls te geven, hebben de gemeenten de economische agenda met bijbehorend budget voor de komende jaren opgesteld. Een goede ontsluiting van de streek is hier onlosmakelijk mee verbonden.

De Duin- en Bollenstreek heeft naast de bollen- en bloementeelt ook veel niet-bollen gerelateerde bedrijvigheid. Maakindustrie, zorg, onderwijs en toerisme dragen een groot deel bij aan het verdienvermogen van de streek. Ook zullen er in de komende jaren nog een fors aantal woningen worden gebouwd in de Bollenstreek. Volgens de prognoses zal bij ongewijzigd beleid Het aantal banen in het gebied zal dalen. Dat resulteert in meer woon-werkverkeer. Ook als wij dankzij de resultaten van de economische agenda kans zien het aantal banen de behouden of zelfs uit te breiden, blijft er, door de discrepantie tussen gevraagd werk en aangeboden arbeid een fors forenzen verkeer.

In de Randstad zal de personenautomobiliteit in zowel het hoge als het lage WLO-scenario stijgen (Welvaart en Leefomgeving). Genoeg redenen om diverse oplossingsrichtingen in de MER-studie te onderzoeken.

dagelijks ca. 2500 vrachtauto’s door Bennebroek

West-oost verbinding
Voor ons als Bedrijfsleven Bollenstreek is de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek cruciaal. Zo rijden er bijvoorbeeld alleen al dagelijks ca. 2500 vrachtauto’s in het gebied nabij Bennebroek op wegen die er niet op berekent en ingericht zijn. De wegen zijn smal, er staan veel geparkeerde personenauto’s aan de kant en er rijden veel fietsers. Al met al geen situatie die vlotte doorstroming en veilig rijden in het gebied mogelijk maakt.

Ook de dagelijkse druk op de N444 en de N443, met als gevolg de drukte op de A44 geeft al jarenlang aan dat er een goede west-oost verbinding tussen de N206 en de A4 moet komen. Het afgegeven advies wijst nu ook in die richting.

Nadere informatie: Alfons Morssink via amorssink@bedrijfslevenbollenstreek.nl