Broodfonds – een solidair vangnet voor ondernemers

141

Vanwege grote belangstelling is in de Bollenstreek een nieuw Broodfonds in oprichting. In de Bollenstreek zijn inmiddels 2 Broodfondsen actief en wegens grote belangstelling wordt nu een 3e Broodfonds voorbereid. Een Broodfonds kan starten bij minimaal 25 ondernemers. De ervaring leert dat binnen 1 jaar na oprichting het Broodfonds ‘vol’ is.
Op 21 januari a.s. wordt een informatieavond georganiseerd in De Oude Pastorie in Lisse, waar een vertegenwoordiger van het Broodfonds toelichting komt geven. Deze avond is informatief en verplicht niet tot deelname. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma begint 19.30 uur. Wil je aanwezig zijn, meld je dan aan via info@marliesnieuwmeijer.nl en je ontvangt een uitnodiging en de details.

Een Broodfonds is een voorziening voor ZZP’ers die zich financieel willen beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. In een Broodfonds helpen deelnemers elkaar aan een inkomen wanneer het inkomen wegvalt vanwege arbeidsongeschiktheid.  Voor meer informatie kijk op www.broodfonds.nl

Een Broodfonds is een vereniging van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandige ondernemers. Zij zetten elke maand geld opzij op hun persoonlijke broodfondsrekening bij de Triodos Bank. Zo bouwen ze gezamenlijk een buffer op. Bij langdurige arbeidsongeschikt ontvangt een deelnemer van de andere deelnemers in het Broodfonds maandelijkse schenkingen gedurende maximaal twee jaar. Een groeiend aantal ZZP’ers beschouwt het Broodfonds als een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het sociale karakter van broodfondsen sluit naadloos aan bij de visie van Triodos Bank. Ze zijn gebaseerd op gelijkheid en gaan terug naar de essentie van onderlinge solidariteit.

Broodfondsen winnen aan populariteit. Inmiddels heeft Triodos Bank meer dan 17.000 deelnemers en meer dan 400 broodfondsen in haar boeken. Nederland telt meer dan één miljoen zelfstandig ondernemers. Slechts één op de vijf zelfstandigen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, zo constateerde het CBS eerder dit jaar.