Cees Veerman nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV

30
GOM

Prof. dr. C.P. (Cees) Veerman is door de aandeelhouders van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming gaat in per 22 mei aanstaande. Op die datum zal de huidige voorzitter, de heer J.P. Teelen, terugtreden. Jacques Teelen is dan negen jaar voorzitter geweest en was vanaf de start van GOM in die functie actief.

De heer Veerman heeft zeer ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Hij was onder meer Minister van Landbouw van 2002 tot 2007, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en commissaris van Rabobank. Op dit moment vervult hij nog een aantal toezichthoudende functies, waaronder voorzitter van de coalitie HOT, president-commissaris van Royal Reesink B.V. en voorzitter van het Nationaal Groenfonds.

Onno Zwart, directeur van GOM, ziet uit naar de samenwerking met de heer Veerman: “Jacques Teelen heeft als toezichthouder van het eerste uur een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van GOM. Door de brede kennis en ervaring van Cees Veerman, maar ook door zijn bijzondere interesse in de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek en de werkzaamheden van GOM, zal hij een waardig opvolger zijn”.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zorgt er door ruimtelijke plannen en investeringen voor dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied te maken.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Onno Zwart,

Telefoonnummer: 0252 – 34 11 50, e-mail: info@gomdb.nl