COOKIES & PRIVACYVERKLARING ZAKEN VOOR ZAKEN

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden welke automatisch door de internetbrowser op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een goedwerkende website, andere zijn er puur om het u gemakkelijker te maken.

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?
Door akkoord te gaan met onze cookiemelding zullen de volgende cookies geactiveerd worden:

  • catAccCookies – Deze cookies worden gebruikt om een korte periode (1 dag) te onthouden of u akkoord bent gegaan met het gebruik van cookies. Dit om te voorkomen dat de cookie melding bij elke pagina getoond wordt.
  • _gat_gtag_UA_115392689_1, _gid en _ga – Cookies die gebruikt worden door Google Analytics. Voor onder meer het meten van het aantal bezoekers, de periode die op de site doorgebracht wordt en die zien waar de bezoeker vandaan komt.
  • wp-settings-time-4 en wp-settings-4 – Cookies die gebruikt worden om het gebruik van de website te optimaliseren.

COOKIES WEIGEREN
U kunt de internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies op elk gewenst moment in- of uitschakelen en verwijderen. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer, tablet of smartphone zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies kunt u echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruik maken.


PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Zaken voor Zaken verwerkt persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerking, de verwerking van een offerteaanvraag, als u contact met ons zoekt per telefoon of e-mail, als u onze website bezoekt of op een andere manier met ons in contact treedt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Wanneer u klant wordt van Zaken voor Zaken verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doen wij ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, kan Zaken voor Zaken aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor het bezoek aan de website. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die worden bekeken kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door Zaken voor Zaken worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website wordt bezoekinformatie bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij optimaliseren hiermee de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

SOCIAL MEDIA
Op deze site zijn links opgenomen om pagina’s te kunnen delen op verschillende social media kanalen. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de desbetreffende social media bedrijven. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaringen van de verschillende social media bedrijven om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

NIEUWSBRIEF
Zaken voor Zaken stuurt ongeveer 26 keer per jaar een nieuwsbrief. Uw e-mailadres is/wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van uw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als u met ons in contact treedt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van het contactmoment nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling hiervan.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Zaken voor Zaken neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de hosting-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Zaken voor Zaken heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in bovengenoemd artikel van deze Privacyverklaring.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

DERDEN/ VERWERKERS
Zaken voor Zaken kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als ‘verwerker’ voor Zaken voor Zaken. De betreffende verwerker ontvangt van Zaken voor Zaken alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET EN VERWIJDERING
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met John van der Tol van Zaken voor Zaken via 06 24 66 63 16 of john@zakenvoorzaken.nl. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Indien u in het geheel niet wilt worden benaderd door Zaken voor Zaken, dan kunt u mailen naar john@zakenvoorzaken.nl. Zaken voor Zaken zal zo snel mogelijk na ontvangst van uw bericht het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

MELDPLICHT DATALEKKEN
De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Zaken voor Zaken via john@zakenvoorzaken.nl.  Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

VRAGEN?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan:

Zaken voor Zaken
Dirck Verhagenstraat 24
2215 PT  Voorhout

john@zakenvoorzaken.nl
06 24 66 63 16

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Zaken voor Zaken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.