DBS2 ontvangt garantie 4 miljoen van Economische Zaken

2674
DBS2 Katwijk
Willem van der Marel (l) en Jaap van Aalst

DBS2 ontving het positieve bericht dat de overheid het bedrijf een garantie afgeeft voor vier miljoen euro. Goed nieuws voor ondernemers in Nederland op deze Dag van de Ondernemer.

‘Stimulans voor nieuwe vormen van MKB-financiering’

Minister Kamp schrijft hierover in het vandaag gepubliceerde nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl: ”Middelgrote en kleine bedrijven hebben ons land de afgelopen jaren geholpen om sterker uit de crisis te komen. Het MKB bloeit en is een van de sterkste pijlers in onze groeiende Nederlandse economie. Veel MKB-bedrijven lopen voorop in innovatie. Door als overheid extra financiering te ondersteunen, kunnen bedrijven blijven vernieuwen en inspelen op de kansen die bijvoorbeeld digitalisering biedt. Voor het MKB is het cruciaal dat er naast kredieten van banken ook alternatieve mogelijkheden voor financiering zijn. Dat willen we met deze garantieovereenkomsten ondersteunen.” 

Groeien
Financieel directeur Willem van der Marel: “Wij zijn ontzettend trots op dit positieve bericht. De vraag naar factoring via DBS2 is de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarom spannen wij ons continu in om voldoende liquide middelen te werven. Daarmee kunnen wij onze klanten blijven bedienen en kunnen ondernemers blijven ondernemen. Eerder al besloot DBS2 tot de uitgifte van obligaties. Een extra zekerheid in de vorm van deze overheidsgarantie betekent een positieve basis om verder te kunnen gaan met groeien met factoring voor het MKB in heel Nederland.”

Het duurde twee jaar voordat DBS2 het definitieve antwoord op zijn voorstel ontving. Dat komt omdat het hier gaat om een groot garantiefonds en het ministerie zorgvuldig te werk gaat voordat zij een garantie verleent. DBS2 deed de aanvraag naar aanleiding van een oproep in de Staatscourant van 30 oktober 2014. Daarin vroeg het ministerie van Economische Zaken om een voorstel in te dienen voor het verbreden van nieuwe marktinitiatieven en daarmee een groter aanbod van MKB-financieringen.  De oproep was gebaseerd op de vraag uit de markt om meer vormen voor het verstrekken van vreemd vermogen voor het MKB. De toekenning van de garantie betekent dat het voorstel van DBS2 is beoordeeld als goed initiatief en economisch haalbaar om substantieel nieuwe MKB-financiering mogelijk te maken.

Wat doet DBS2?

DBS2 helpt ondernemers bij het financiële proces en de nadelen van uitstaande vorderingen.

Dat doet het factoringbedrijf door de overname van debiteurenposities en daarmee dus de overname van het risico van wanbetaling of non-betaling. Bovendien verzorgt DBS2 het debiteurenbeheer. Een alternatief voor factoring is veelal de klassieke bancaire lening. Deze variant is echter voor MKB’ers lastig te verkrijgen vanwege de gestelde eisen en de (lange) periode die nodig is om een dergelijke financiering te krijgen. DBS2 bestaat sinds juli 2006. Ondernemers die willen investeren of interesse hebben in factoring kunnen contact opnemen met DBS2 voor verdere informatie. Dat kan via de website www.dbs2.nl of telefonisch: 071 – 40 88 164.