Duinpolderweg voorlopig op de lange baan geschoven

32

Nu het coalitie akkoord van de provincie Noord Holland bekend is lijken de kansen voor een snelle Duinpolderweg verkeken. Het heeft er alle schijn van want Noord Holland zet in op een nieuw onderzoek naar nut en noodzaak en gaat eerst investeren in ontsluiting van Hoofddorp en verbreding van de nieuwe Bennebroekerweg. Wat dat precies betekent is nog niet bekend. Maar dat de Duinpolderweg er snel komt. Dat kun je wel vergeten

Bereikbaarheid Bollenstreek

Het programma bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. De investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd. De nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.

Bron: MeerBusiness