Economic Board start nieuwe Businesscase

6
Econimoc Board Duin en Bollenstreek
Vlnr Mariëla van der Meer (programma manager), Aline Admiraal (senior schoolleider Wellantcollege), Rob de Kleijn (wnd rector Fioretti Lisse), Kees Vreugdenhil (voorzitter College van Bestuur van het Fioretti Teylingen), Lars Flinkerbusch (Directeur Economic Board) en Hans de Koning (directie onderwijs, Wellantcollege).

In september tekenden de Economic Board Duin- en Bollenstreek samen met Fioretti Teylingen en het Wellantcollege een overeenkomst voor een uniek en nieuw programma: het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Dit omdat het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek momenteel onder druk staat door een tekort aan goed opgeleid personeel. De huidige instroom van scholieren en studenten in het regionale bedrijfsleven blijft achter bij de behoefte. Ook hebben we te maken met een afnemende demografie. In dit project worden middelbare en hoger opgeleide jongeren gestimuleerd om in de regio te blijven werken. Lees het volledige persbericht >>
Bijeenkomst 28 november
Meer weten? Op donderdag 28 november vindt van 16.00 tot 19.00 uur een bijeenkomst plaats om handen en voeten te geven aan de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers, onderwijsmensen of andere betrokkenen die mogelijkheden zien aan te sluiten. Meer informatie en aanmelden kan via projectleider Mariella van der Meer.