Elkaar helpen met handjeklap op de Beursvloer Bollenstreek

472

Zonder geld elkaar een handje helpen, dat is het doel van de Beursvloer Bollenstreek. De vierde editie van dit maatschappelijk verantwoorde evenement staat voor de deur. Een mooie gelegenheid om wensen te laten uitkomen.

Bron: Uitgeverij Verhagen – Tekst: Esther Luijk – Foto: Willem Krol

‘Als jij mij helpt bij het opknappen van ons clubhuis, mag jij daar een keer je bedrijfsfeest organiseren’. Zomaar een voorbeeld van een onderhandeling die op de Beursvloer Bollenstreek op woensdag 23 november tussen 17.00 en 19.00 uur ter sprake kan komen. De Beursvloer, georganiseerd door Lionsclub Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk, biedt maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen en hun wensen kenbaar te maken.

Henk Waling en Hans Lommerse, twee leden van de Lionsclub, leggen de gedachte achter het evenement uit. Waling: “Meestal organiseren we met de Lionsclub projecten om geld in te zamelen voor een goed doel. Een paar jaar geleden wilden we een immaterieel project opstarten, want ook bij projecten waar geen geld bij komt kijken, kunnen mooie dingen tot stand komen. We werken nauw samen met de afdeling welzijn van de verschillende gemeenten. Zij zijn ook enthousiast over het fenomeen, want we maken de gemeenschap op deze manier op een goedkope manier een stukje mooier. De gemeenten hebben toegang tot alle adressen van de verenigingen en organisaties, dus het is een zeer handige samenwerking.”

Wensen komen uit
De Beursvloer Bollenstreek is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en verenigingen in de Bollenstreek. Dan kun je denken aan een zorginstelling, maar ook aan de lokale scouting of een zangvereniging, volgens Waling. “Bijna alle verenigingen hebben wel klussen liggen die nog niet uitgevoerd zijn of niet gerealiseerd kunnen worden omdat daar geld voor nodig is. Zeker organisaties die van subsidies afhankelijk zijn, hebben vaak nog onvervulde wensen. Deze organisaties of verenigingen kunnen dan naar de Beursvloer komen om hun vraag voor te leggen aan de aanwezige bedrijven en zo proberen een deal te sluiten. Het doel is dat de bedrijven de organisaties helpen bij het vervullen van de vraag en daar dan een iets voor terugkrijgen als tegenprestatie. Een tegenbod vanuit de organisatie of vereniging is niet verplicht, maar vergroot wel de kans op een geslaagde match, dus we promoten het wel. Zo was er in het verleden een EHBO-vereniging die lesruimte zocht, waarna een bedrijf de bedrijfskantine ter beschikking stelde. Als tegenprestatie bood de EHBO-vereniging twee personen van het bedrijf een gratis EHBO-cursus. Een goede match, precies waar de beursvloer voor is bedoeld.”

Lommerse heeft ook nog een leuk voorbeeld van een geslaagde deal. “Er was een keer een speeltuinvereniging die naar de vloer kwam, omdat ze graag een vijver wilde laten uitbaggeren, maar daar geen geld voor had. Zij hebben toen een deal kunnen sluiten met een aanwezig hoveniersbedrijf. De speeltuinvereniging bood als tegenprestatie een soort schaatsfeest aan op de betreffende vijver aan voor het hoveniersbedrijf. Zij zouden dan de koek en zopie verzorgen. Later hoorde we van het hoveniersbedrijf dat het een enorm geslaagde dag was en dat het goed voor de teambuilding was geweest. Zo hielp iedereen elkaar, zonder dat er geld aan te pas kwam.”

Bedrijven enthousiast krijgen
Organisaties en verenigingen die zich aanmelden krijgen hulp en voorlichting tijdens een startavond in hun eigen gemeente. Lommerse: “We leggen uit wat de beursvloer precies is, maar we gaan ze vooral helpen bij het formuleren van een korte, krachtige en duidelijke vraag. Deze vragen worden door de leden van de Lionsclub verzameld en onderverdeeld in acht thema’s in het zogenaamde beursboek. Het zijn thema’s als ‘Materialen’, ‘ICT’, en ‘Klussen’. Deze thema’s zie je ook fysiek terug op de beursvloer in de vorm van ingerichte hoeken, zodat de deelnemers precies weten in welke hoek voor welke vraag ze moeten zijn. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vooraf aan het evenement het beursboek inkijken en zien waar vraag naar is. Zo kunnen ze beslissen of zij ergens bij kunnen helpen.”

Het blijkt niet gemakkelijk om bedrijven enthousiast te krijgen voor een plek op de beursvloer. Lommerse: “Laatst stond ik letterlijk op een zeepkist bij een ondernemersbijeenkomst om de Beursvloer aan te prijzen onder de ondernemers. We proberen op allerlei manieren bekendheid aan het evenement te geven. We willen ze de voordelen laten zien van dit stukje maatschappelijk verantwoord handelen. Het is namelijk ook een soort netwerkbijeenkomst voor bedrijven. Je ziet altijd dat mensen uit het bedrijfsleven met elkaar in gesprek raken en zelf er soms ook nog wat uithalen. Maar we willen de bedrijven vooral interesseren door ze te laten zien dat ze op deze manier een grote bijdrage leveren aan de maatschappij. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zeg maar.”

Waling: “De voorgaande jaren hebben we tussen de twintig en vijftig bedrijven weten te enthousiasmeren voor het project. Maar als je dan bedenkt dat er per gemeente zo’n vijftien tot twintig verenigingen deelnemen, zo’n honderd in totaal, dan is de verhouding dus niet optimaal. Er worden dan ook vaak meerdere matches met eenzelfde bedrijf gemaakt. In voorgaande edities van de beursvloer zijn er steeds ruim 120 matches gemaakt tussen bedrijven en organisaties. Het is altijd een groot succes!” De Lionsclub is nog druk op zoek naar bedrijven die deel willen nemen aan de Beursvloer. Zij kunnen zich aanmelden via www.beursvloerbollenstreek.nl.

Tegenprestatie
Of de match er komt, ligt niet alleen aan de welwillendheid van de bedrijven. De organisaties moeten zelf zorgen dat ze opvallen. Lommerse: “De organisaties en verenigingen moeten niet alleen een goed geformuleerde vraag en bij voorkeur een tegenprestatie hebben, ze moeten ook zichzelf kunnen verkopen. Met zoveel vraag en relatief weinig aanbod, moet je jezelf kunnen onderscheiden. Sommige deelnemers waren erg creatief in vorige jaren. Zo liepen de mensen van vereniging MuBo (Musical Bollenstreek) over de beursvloer in een kattenkostuum. Zo wilden ze aandacht vragen voor hun musical ‘Cats’. Ze vielen in ieder geval erg op!”

Eenmaal gemaakte matches zijn niet vrijblijvend, besluit Waling. “Als er op de beursvloer een deal gesloten wordt, dan wordt er direct een foto gemaakt van de betrokken partijen. Onder toeziend oog van een notaris tekenen ze een overeenkomstformulier. Zo willen we voorkomen dat je praktijken krijgt van ‘Ja is goed, regel ik, we bellen nog wel’, en dat er vervolgens niets van terecht komt. Op deze manier staat de deal zwart op wit en weten alle partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten.”

In oktober en november zijn de startavonden in alle gemeenten. In Noordwijkerhout is deze informatiebijeenkomst op dinsdag 1 november in het gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4. Ook meedoen? Aanmelden voor de Beursvloer kan nog tot en met 12 november via www.beursvloerbollenstreek.nl

Beursvloer Bollenstreek