Gamma mogelijk naar Sassenheim

2971

Meijer Planontwikkeling Sassenheim B.V. wil op bedrijventerrein Oosthoutlaan in Sassenheim een bouwmarkt ontwikkelen. Zij verzochten het college van burgemeester en wethouders van Teylingen het bestemmingsplan hiervoor te wijzigen. Wethouder Bas Brekelmans: “We vinden het belangrijk een compleet detailhandelsaanbod te faciliteren voor onze inwoners. Daarom heeft het college besloten te onderzoeken of de vestiging van een bouwmarkt in te passen is.”

Om de mogelijkheden te onderzoeken, heeft de gemeente gesproken met Teylingen Ondernemers Vereniging en zijn de omliggende gemeenten gevraagd om hun mening. Ook is een analyse gemaakt van de ruimtelijk economische impact van het plan en is een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Geconcludeerd is dat het aanbod van doe-het-zelf-winkels binnen Teylingen ondervertegenwoordigd is. De Gamma is de beoogd gebruiker van de locatie op het bedrijventerrein. Deze vestiging zal bijdragen aan een completer detailhandelsaanbod.

De onderzoeken en het concept voorontwerp bestemmingsplan zijn nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Dat is advies vragen aan de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland. Deze commissie adviseert over ruimtelijke plannen waarbinnen een nieuwe detailhandelsontwikkeling is gepland. Zij toetsen of het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast of onaanvaardbare leegstand ontstaat. Pas na ontvangst van het advies van de commissie wordt overgegaan tot het opstarten van een ruimtelijke procedure.

Het concept voorontwerp bestemmingsplan anticipeert niet alleen op de ontwikkeling van een bouwmarkt maar ook op een aantal andere ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Zo wordt voor de ontwikkeling van een bouwmarkt het driehoekig bouwvlak aan de voorzijde van terrein gewijzigd naar een vierkant bouwvlak. Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om:

  • een zonnepanelenweide aan te leggen op het eilandje binnen het bedrijventerrein;
  • de interne wegenstructuur aan te passen;
  • het bouwvlak naast PostNL aan te passen zodat één of twee grotere gebouwen neergezet kunnen worden;
  • de bouwhoogte naar 12 meter aan te passen. Dit is in overeenstemming met de bouwhoogte binnen het bestemmingsplan bedrijventerreinen Teylingen.