Het beste pensioenplan

22
Mr. Johan van Steijn

Op het moment dat ik deze column schrijf komt het bericht binnen dat de FNV-leden hebben ingestemd met het pensioenakkoord. Door dit pensioenakkoord worden collectieve pensioenregelingen na 10 jaar onderhandelen omgevormd naar meer individuele regelingen. De AOW-leeftijd stijgt iets minder snel. Zware beroepen krijgen mogelijkheden om eerder te stoppen. Zelfstandigen kunnen pensioen gaan sparen en moeten zich tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren. Iedereen lijkt blij, Minister Koolmees voorop.

Het is positief dat zware beroepen tegemoet worden gekomen maar voor velen lost het pensioenakkoord voorlopig niet veel op. De huidige pensioenpot van € 1.400 miljard euro wordt er niet groter van. Deze pot wordt in de toekomst alleen anders verdeelt en de AOW-leeftijd wordt iets versoepelt. De AOW-leeftijd staat overigens los van de ingangsdatum van pensioenregelingen (de pensioenrichtleeftijd). Daarover wordt niets gezegd. Zo kan het voorkomen dat de AOW eerder ingaat dan het pensioen.

En dan het gedoe over de rekenrente. Tot 2006 mochten de pensioenfondsen rekenen met een vaste rente van 4%. Maar omdat de marktrente steeds verder daalde moest de rekenrente voor pensioenuitkeringen ook omlaag. Ondertussen is de pensioenpot hierdoor alleen maar verder gegroeid. Henk Krol en consorten zouden daar graag uit willen graaien voor hun eigen generatie pensioengenieters. Maar Oud-minister, Jeroen Dijsselbloem, adviseerde kort geleden samen met een groep hoogleraren dat de rekenregels juist nog strenger moeten worden. Die strengere rekenregels worden vanaf 2021 gewoon doorgevoerd!

Bron van ergernis

Ook met het nieuwe pensioenakkoord en het advies van Dijsselbloem blijft pensioen dus eerder een bron van ergernis dan van een gegarandeerd inkomen.

Veel jonge, werkende mensen zijn totaal nog niet bezig met hun pensioen. Ze plukken de dag. Pensioen is in hun beleving nog zo ver weg. Ze denken er zelfs aan om ooit eerder te stoppen met werken en nog meer van het leven te gaan genieten. Velen zien hun financiële toekomst veel te rooskleurig. Het wordt steeds belangrijker dat iedereen veel bewuster worden van zijn eigen persoonlijke financiële situatie en zich daarbij niet laat (mis-)leiden door persberichten over een pensioenakkoord.

Wat dan?

Een mooi pensioen kun je behalen door nu minder te consumeren, te sparen/beleggen en/of extra te gaan aflossen. Een maandelijkse inleg van € 100 op een beleggingsrekening kan met 4% rendement in 40 jaar € 114.000 vermogen opleveren. Huurders van relatief dure huurwoningen kunnen nog eens goed kijken of er niet kans is om een woning te kopen met de huidige lage lange rente.

Veel ouderen willen op termijn verhuizen naar een andere woning. Als ze dan inmiddels 10 jaar voor hun AOW-leeftijd zijn aangekomen kan de financiering een uitdaging worden. Banken kijken voor de maximale leenmogelijkheid dan alleen nog naar het pensioeninkomen. Als het pensioeninkomen laag is zal er weinig meer kunnen worden geleend of er moet in de jaren tot de pensioendatum héél véél worden afgelost. Dan moet je wel een goede baan hebben om dat nog te realiseren.

Dergelijke aandachtspunten kunnen voor jezelf het verschil gaan maken. Kijk bijvoorbeeld eens op www.startpuntgeldzaken.nl. Want het beste pensioenplan maak je zelf.