Het EVR, de zwarte lijst van banken: hoe komt u daar van af?

418
Marco Anink

Banken doen veel tegen fraude. Grotendeels opgelegd door de Wwft, maar daarnaast hebben zij zelf ook een lijst waarop zij gegevens over ‘foute’ klanten delen, het zogenaamde Extern Verwijzingsregister (EVR) ofwel de zwarte lijst. Als u eenmaal op deze zwarte lijst staat, is het aanvragen van een creditcard en het afsluiten van een (betaal)rekening, een lening of een hypotheek niet meer mogelijk. Heeft u een (zakelijke) rekening, dan wordt deze geblokkeerd of opgeheven.

Hoe komt u in het Extern Verwijzingsregister (EVR)?

Aan de hand van een protocol, dat de banken zelf hebben opgesteld, beoordeelden zij wie er op de lijst moet worden geplaatst. In het protocol staat dat iemand alleen in het EVR mag worden opgenomen als in voldoende mate vaststaat dat diegene betrokken is geweest bij fraude en een bedreiging heeft gevormd voor andere klanten, de bank of de integriteit van de financiële sector. Ook staat in het protocol dat iemand voor maximaal acht jaar op de lijst kan worden geplaatst.

Navraag bij de banken leert dat klanten voornamelijk om twee soorten fraude in het register worden geplaatst. De eerste soort is de stroman, de katvanger: de klant die zijn rekening en pinpas ter beschikking stelt aan criminelen, om zo geld wit te wassen. De andere variant is de klant die foutieve of vervalste informatie opgeeft bij het aanvragen van een lening of hypotheek.

Het EVR is bedoeld als waarschuwing, niet als sanctie. Maar wie op de lijst wordt geplaatst, heeft een groot probleem.

Hoe komt u van een EVR-registratie af?

Uit de praktijk blijkt dat banken al snel vaststellen dat in voldoende mate vaststaat dat de klant betrokken is geweest bij fraude en dus op de lijst moet worden geplaatst. Zelfs als het Openbaar Ministerie of de rechter tot de conclusie komt dat de fraude niet in voldoende mate vaststaat, wordt een klant niet uit het EVR gehaald.

jasper schnezier RWV advocatenHoewel de ABN Amro stelt dat zij in dergelijke gevallen meteen de EVR-registratie verwijdert, leidt dit bij ING en de Rabobank slechts tot een heroverweging van de EVR-registratie. Deze heroverweging leidt er vaak toe dat de EVR-registratie gehandhaafd blijft.

Hoe dan de EVR-registratie alsnog verwijderd te krijgen? Daarvoor is een procedure bij de rechtbank nodig, of bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij het Kifid kunt u – anders dan bij de rechter – ook zonder (gespecialiseerde) advocaat procederen. De vraag is echter of dat raadzaam is.

Heeft u problemen met uw bank of bent u geregistreerd in het EVR?

Neem direct contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert om een onterechte EVR-registratie te laten verwijderen. Ook adviseert en zo nodig procedeert zij (desnoods met een kort geding) om te voorkomen dat uw bank haar relatie met u beëindigt en uw rekening(en) afsluit of blokkeert.