Hulp aan Hillegomse ondernemers via ‘155-Help-een-Bedrijf’

650
155 red een bedrijf

Ondernemers uit de gemeente Hillegom beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket voor ondernemers,‘155-Help-een-Bedrijf’. Daartoe zijn de gemeente en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een samenwerking aangegaan. Voor ondernemers is de eerste hulpvraag kosteloos.

Te laat hulp zoeken leidt tot onnodige bedrijfsbeëindiging

Eerst telefonisch advies
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers die forse tegenwind ervaren, te laat hulp zoeken. Dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Het IMK heeft daarop het initiatief genomen voor ‘155-Help-een-Bedrijf’. Zo willen ze laagdrempelig en tijdig in gesprek komen met ondernemers die in een moeilijke situatie zitten, of daarin terecht dreigen te komen. Samen met een adviseur van het IMK wordt het probleem via een telefonisch gesprek in kaart gebracht. Wanneer de adviseur een duidelijk beeld heeft gekregen van de situatie, geeft hij telefonisch een advies over de mogelijk te nemen stappen. Deze dienst is kosteloos. De vervolgstappen zijn niet altijd kosteloos.

Stimuleren regionale werkgelegenheid
Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. De gemeente Hillegom stimuleert ondernemerschap en vindt ‘155-Help-een-Bedrijf’ een goed initiatief. Door de samenwerking tussen het IMK en de gemeente krijgen Hillegomse ondernemers de mogelijkheid om in een vroeg stadium hulp te vragen of advies in te winnen voor hun onderneming.

www.155.nl
De ondernemer kan via de website www.155.nl of telefonisch via 088 999 0155 een beroep doen op de steun van het IMK. Op de website van het IMK kan de ondernemer ook eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling. Jaarlijks worden daar duizenden MKB-ondernemers door geholpen.