IJzerzand zorgt voor betere waterkwaliteit bollenteelt

365

Bloembollentelers zijn belangrijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit in Rijnlands gebied. U kunt dit als teler doen door het toepassen van ijzerzandtechnieken die fosfaat uit het oppervlaktewater verwijderen. De KAVB heeft een POP3-subsidie toegekend gekregen voor het toepassen van ijzerzand. Hiermee kunnen vijf bedrijven uit Rijnlands gebied in Zuid-Holland gesubsidieerd investeren in voorzieningen met ijzerzand. Er is nu een brochure beschikbaar waarin de verschillende ijzerzandtechnieken staan beschreven.
(klik hier voor de brochure)

Telers kunnen door te innoveren en te investeren in maatregelen, zoals het afvangen van fosfaat, bijdragen aan het behoud van bemestingsruimte en aan gezonde sloten. Daarnaast levert de toepassing van deze innovatieve techniek bonuspunten op bij de Milieukeur certificering.

Wat is ijzerzand?

IJzerzand bestaat uit zand met een laagje ijzeroxide. Het ontstaat bij de winning van drinkwater. Het laagje ijzeroxide bindt fosfaat. Door drainagewater via een filter met ijzerzand te lozen wordt het slootwater minder verontreinigd met fosfaat. Zo levert u een grote bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In een studie bij Voorhout is een verwijderingsrendement van ten minste 90 procent aangetoond. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kiest u voor een bepaalde techniek. Dit vraagt een investering van naar verwachting 1000,- – 3000,- euro per hectare.

Meer informatie

Lees de brochure voor meer informatie over de beschikbare ijzerzandtechnieken. Als u een van de technieken wilt toepassen en gebruik wilt maken van de subsidie, neem dan contact op met de KAVB. Dit kan via de mail (kavb@kavb.nl of telefonisch 0252-536950). Soms is voor het inpassen van de constructie een watervergunning nodig. Hierover kunnen  de hoogheemraadschappen van Rijnland of Hollands Noorderkwartier u meer vertellen.