Inloopavond over veiligheid en over centrumvisie Teylingen

67

De gemeente Teylingen is trots op Sassenheim, Voorhout en Warmond en wil zorgen dat de kernen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven.
Daarom vraagt de gemeente inwoners, ondernemers en belanghebbenden om mee te denken over een visie op de centra en over het onderwerp veiligheid.

Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom op de eerste inloopbijeenkomst over deze onderwerpen op dinsdagavond 14 mei 2019 in Grand café Graaf-Jan (Sasssembourg), Jan van Brabantweg 3 in Sassenheim tussen 19:00 uur tot 21:00 uur. 
U kunt zelf kiezen hoe laat u binnenkomt en weer vertrekt.

Centrumvisie
Wat kan beter en wat zijn sterke punten van de centra? Hoe gaan we om met de inrichting van de openbare ruimte, leegstand van winkelpanden, parkeren of het al dan niet autoluw maken van straten?
Hoe houden we het voorzieningenniveau hoog en de centra aantrekkelijk voor jong en oud? Hoe gaan we om met wonen en de kwaliteit van het groen? Op deze vragen zoekt de gemeente antwoorden, die vervolgens uitgewerkt worden in een centrumvisie.

Veiligheid
Gemeente Teylingen maakt ook een hernieuwd veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Hier passen thema’s als verkeersveiligheid en het Keurmerk Veilig Ondernemen in. De gemeente is ook benieuwd naar inbreng en ideeën voor dit veiligheidsbeleid.

Meer informatie op www.teylingen.nl/centrumvisie. Vragen? Mailt u dan naar centrumvisie@teylingen.nl