Nieuw afvalbeleid Teylingen met mogelijkheid tot beloningskorting

55

Vanaf 1 januari 2021 geldt er nieuw beleid voor huishoudelijk afval en grondstoffen. Hiervoor is onlangs een nieuw beleidsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plan gaat over veranderingen bij de inzameling van afval. Hierbij kunnen inwoners een beloningskorting verdienen als ze minder restafval aanbieden.


Hergebruik afval beter voor milieu

Wethouder Heleen Hooij: “Doel van het nieuwe beleid is om zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken. Op deze manier houden we zo min mogelijk restafval over. De doelstelling van de rijksoverheid is dat in 2020 iedereen 75% van het afval gescheiden aanbiedt. En er minder dan 100 kg. restafval per persoon per jaar overblijft. In 2025 moet dit 30 kg. zijn. In 2050 moet al het huishoudelijk afval hergebruikt worden. Het verbranden van huishoudelijk restafval is niet goed voor het milieu, en wordt steeds duurder. Deze kosten worden doorberekend aan de inwoners via de afvalstoffenheffing. Om de kosten niet onnodig te laten stijgen, geldt vanaf 1 januari 2021 de aangepaste manier van afval inzamelen in Teylingen.”

 

Wat verandert er?

Laagbouw

  • Restafval: Minirolcontainer 140 liter, 26x per jaar aanbieden. Gebruik 140 liter minirolcontainer verplicht vanaf 1 januari 2021. De 240 liter minirolcontainers worden ingenomen en vervangen door 140 liter minirolcontainers. Vanaf 2023 17 x per jaar aanbieden.
  • Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-e): Minirolcontainers 140 liter, 36x per jaar aanbieden (om de week en in de zomermaanden iedere week).
  • Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD): Keuze tussen zak of minirolcontainer van 180 liter, 26 x per jaar aanbieden.

Hoogbouw (appartementen)

  • Restafval blijft ongewijzigd: ondergrondse verzamelcontainers.
  • Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-e): semi-ondergrondse verzamelcontainers.
  • Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD): blijft ongewijzigd.

 

 Beloning bij goed scheiden van afval

Door goed afval te scheiden, dragen inwoners bij aan een beter milieu. De gemeente Teylingen beloont dit met een korting op de afvalstoffenheffing. Als er minder restafval is, dalen de kosten voor het verwerken ervan. Als inwoners het afval goed scheiden en dus minder vaak restafval aanbieden, krijgen ze een korting op de afvalstoffenheffing. De hoogte van de korting voor 2021 staat in onderstaande tabel. Deze korting kan jaarlijks door de gemeente worden aangepast.

 

Korting in 2021

  Laagbouw: aantal keer aanbieden

minirolcontainer restafval (per jaar)

Hoogbouw: aantal keer openen van

een ondergrondse container

Geen korting 14 tot en met 26 keer 31 keer of meer
Korting €20 9 tot en met 13 keer 20 tot en met 30 keer
Korting €40 5 tot en met 8 keer 10 tot en met 19 keer
Korting €60 Tot en met 4 keer Tot en met 9 keer

 

Informatie ook op de website

Onlangs hebben alle huishoudens in de gemeente een brief gekregen over het nieuwe afvalbeleid. Wie nog eens wil nalezen wat er zoal verandert, of vragen heeft, kan hiervoor terecht op de webpagina www.teylingen.nl/afvalscheiden