Omvangrijke werkzaamheden kruispunt Voorhout Nagelbrug in week 41 en 42

17855
N444 kruispunt Nagelbrug

De provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangers-onderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout. In week 41 en 42 vinden omvangrijke werkzaamheden aan het kruispunt plaats. Daarna is de turborotonde volledig beschikbaar voor het verkeer.

informeer leveranciers tijdig

Afsluiting in week 41, Herenstraat

In week 41 wordt van dinsdag 10 oktober 09.00 uur tot en met woensdag 11 oktober 16.00 uur gewerkt aan de Herenstraat in Voorhout tussen Schoonoord en de N444 vanaf de Nagelbrug. Dit deel van de Herenstraat wordt opnieuw geasfalteerd. Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar het reserveweekend in week 44, van 3 tot en met 6 november. Tijdens de (asfalterings)werkzaamheden is de Herenstraat tussen de N444 en Schoonoord afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer in en naar Voorhout wordt omgeleid. Deze lokale omleidingsroute wordt aangegeven met gele verkeersborden. Voetgangers en fietsers worden langs het werkvak in de Herenstraat geleid.

Weekendafsluiting week 42, Nagelbrug

In week 42 worden in het weekend van vrijdag 20 oktober 20:00 uur tot maandag 23 oktober 05:00 uur de laatste werkzaamheden aan de turborotonde verricht. Tijdens dit weekend is de N444 vanaf het Teylingen College (KTS) tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Hiermee zijn de aansluitende wegen Herenstraat, Rijnsburgerweg voor het autoverkeer bij de Nagelbrug afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf de zuidzijde N444 (rotonde Sikkensweg).

Omleiding weekendafsluiting

Tijdens de weekendafsluiting kan het doorgaande autoverkeer omrijden via de route A44, N208, N443 en de N206. De Rijnsburgerweg is bereikbaar vanuit Rijnsburg (gemeente Katwijk). Voorhout blijft bereikbaar via de Oosthoutlaan (zuidelijke richting) en de Jacoba van Beierenweg (oostelijke richting). De Sportlaan blijft bereikbaar via N444 (zuidelijke richting). De omleidingen worden met gele borden aangegeven. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de onderdoorgang en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug en de reeds bestaande fietsomleiding over de Sportlaan.

Bereikbaarheid dokterspost

De dokterspost Duin- en Bollenstreek in Voorhout blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). De Sportlaan (sportpark Elsgeest) blijft bereikbaar via de rotonde bij Sikkensweg en de A44.

Voorbereidende werkzaamheden

Ter voorbereiding op de weekendafsluiting in week 42 worden diverse werkzaamheden uitgevoerd.Tijdens deze werkzaamheden wordt niets afgesloten op de N444. Er kan wel enige verkeershinder voorkomen.

Nieuwe verkeerssituatie

Vanaf maandag 23 oktober maakt het verkeer voor het eerst gebruik van de gehele rotonde. Links afslaan vanuit Noordwijk is dan wederom mogelijk. Er volgen nog wel diverse afrondende werkzaamheden.

Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar het reserveweekend in week 44, van 3 tot en met 6 november

bron Provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/@18476/n444-voorhout