Opvang AZC in Lisse?

496
Lisse AZC COA

Burgers mogen hierover meepraten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Lisse gevraagd een asielzoekerscentrum (AZC) te mogen vestigen in Lisse. De gemeente wil daarop nog geen antwoord geven. De gemeente wil eerst horen wat de beleving is van de bewoners van Lisse. De komende periode wordt daarom een zorgvuldig proces ingezet waarbij de gemeente Lisse in gesprek gaat met de Lissese inwoners, organisaties en ondernemers. Na dit proces wordt pas een besluit genomen en antwoord gegeven op de vraag van het COA.

Wat is de vraag aan de gemeente?

Het COA vraagt de gemeente om een asielzoekerscentrum (AZC) toe te staan in het voormalige pand van Swets & Zeitlinger, Heereweg 347B. De eigenaar van dit bedrijfspand heeft op eigen initiatief zijn vastgoed aangeboden aan het COA. Na een pandbezoek heeft het COA geoordeeld dat de locatie geschikt te maken is om vijfhonderd asielzoekers voor de duur van vijf jaar te huisvesten. Deze vraag ligt nu bij de gemeente. Burgemeester Spruit: “Het is een complex vraagstuk. Ik stel het op prijs om uw beleving te vernemen. Ik vertrouw erop dat wij op een goede manier met elkaar in gesprek gaan, zodat wij straks een weloverwogen en bij Lisse passend antwoord aan het COA geven.”

Het proces in drie stappen

Voordat de gemeente een antwoord geeft aan het COA, worden drie stappen doorlopen. De stappen zijn: luisteren, wegen en besluiten.
1) De eerste stap is een peiling van de beleving van de Lissese inwoners, organisaties en ondernemers rondom het onderwerp.
2) In de tweede stap worden de bevindingen uit de eerste stap zorgvuldig meegenomen in een feitelijke en politieke weging.
3) In de derde stap wordt op basis van de eerste en tweede stap een besluit genomen. Op 29 juni vindt, in een ingelaste openbare gemeenteraadsvergadering, de publieke afweging plaats en wordt er een besluit genomen. Het besluit is het antwoord op de vraag van het COA.

Inloopbijeenkomst 9 juni

De inloopbijeenkomst maakt onderdeel uit van de eerste stap in het proces. Op donderdag 9 juni vindt deze bijeenkomst van 9.00 tot 21.00 uur plaats in het gemeentehuis. Op donderdag 2 juni is er huis aan huis een brief verspreid. Deze brief is tevens uw toegangsbewijs. Om een legitimatiebewijs kan worden gevraagd.
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er verschillende tafels waar belevingen kunnen worden gedeeld en kan er in gesprek worden gegaan met de aanwezige bestuurders (burgemeester, wethouders en raadsleden). Er is ook informatie aanwezig van het COA. Alle meningen, ideeën, gevoelens en vragen worden genoteerd en bij de weging en besluitvorming ingebracht.

Meer informatie

De komende periode wordt u via deze website op de hoogte gehouden van het proces. Op de website van het COA is veel feitelijke informatie te vinden over de opvang van asielzoekers:www.coa.nl.

In onderstaande documenten / PDF’s vindt u de volgende zaken:

• Een kopie van de huis-aan-huisbrief aan de Lissese samenleving
• Het persbericht van donderdag 02-06-2016 van de gemeente Lisse
• Een aantal lijsten met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ’s) van het COA.
• De verzoekbrief van COA aan Lisse

Contact

Bent u niet in de gelegenheid om te komen op de inloopbijeenkomst van 9 juni en wilt u toch uw opmerkingen kwijt? Dan kunt u deze tot 20 juni sturen naar opvang@lisse.nl.