IRH Hillegom organiseert thema avond: ondernemers en gemeente: samen sterk

Het College van B&W Hillegom wil graag weten wat er bij ondernemers speelt, en ondernemers willen graag weten of en zo ja op welke...

Ontbinding borgtochtovereenkomst mogelijk?

Stel u bent borg en de schuldeiser komt haar verplichtingen ten aanzien van u niet na? Heeft u dan het recht de borgtochtovereenkomst te...

Energiemonitoring EE Care door RVO erkend!

De diensten van EE Care helpen ondernemers geld te besparen op hun energierekening. Het afgelopen jaar heeft EE Care meer dan 3 miljoen euro...

Fietspaden duingebied niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer

De provinciale fietspaden in het duingebied tussen Wassenaar en de grens met Noord-Holland zijn niet meer toegankelijk voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Stiltegebied De provincie Zuid-Holland...