Studentenwoning voor geluksvogels

22
Mr. Johan van Steijn

Het nieuwe studiejaar is begonnen. Het is voor studenten steeds moeilijker om goede en betaalbare huisvesting te vinden tijdens de studie.

Vermogende ouders besluiten dan ook steeds vaker om een studentenwoning te kopen voor hun zoon of dochter, zeker met de huidige lage spaarrentes.

Allereerst moet daarbij niet uit het oog worden verloren hoe de woningprijzen zich vanaf aankoop verder gaan ontwikkelen. Dat blijft een risico, maar tot op heden heeft de aanschaf van een studentenwoning veel ouders geen windeieren gelegd. De woning wordt na aanschaf aan de zoon of dochter verhuurd. De student komt meestal in aanmerking voor huursubsidie. Als zoon- of dochterlief een kamer onderverhuurd heeft dat geen invloed op de aangevraagde huurtoeslag.

Familielening

Ook kan het kind door de ouders worden geholpen om zelf een woning aan te schaffen. De ouders verstrekken dan een familielening aan het kind en brengen rente in rekening.

Ook in deze situatie kan zoon of dochter een kamer in de woning gaan verhuren aan een andere student. Als alle ontvangsten voor het gebruik van de kamer, de stoffering, meubilering en servicekosten in totaal onder de € 5.246 blijven is de opbrengst onbelast. Als dat meer bedraagt dan verhuisd dat deel van de woning (inclusief een deel van de financiering) naar box 3. In de praktijk leidt dat niet vaak tot problemen. Veel studenten hebben namelijk voorlopig weinig voordeel van de renteaftrek in box 1 omdat ze toch al geen belasting betalen. Bovendien hebben zij recht op heffingskorting die eerst nog kan worden verrekend met de verschuldigde belasting.

Schenken

Als de ouders de financiering voor het kind op zich nemen kan eventueel gebruik worden gemaakt van de hoge woningschenkvrijstelling. Veel ouders zijn daar terughoudend in. Immers, het betreft vaak nog jonge kinderen die ze niet over het paard willen tillen. Het is dan beter om eerst maar een lening te verstrekken. De woningschenkvrijstelling kan later altijd nog worden ingezet om de lening kwijt te schelden.

Beter is het dan om voorlopig de financiering met de familielening te verstrekken. De rente over de familielening is voor de student aftrekbaar van het inkomen in box 1 en zorgt bij onvoldoende studenteninkomen voor de opbouw van een verlies in box 1. Dit verlies kan na de studie worden verrekend met het inkomen uit een, hopelijk, goed verdienende baan. Op deze wijze levert dat de afgestudeerde, na de studie, voorlopig nog een extra aftrekpost op.

Het is wel van belang dat de student financieel in staat is de jaarlijkse rente en aflossing daadwerkelijk aan de ouders te betalen. Anders vervalt de renteaftrek in box 1. Dat lukt meestal wel met een bijbaantje, studiefinanciering en desnoods met een schenking. Laat het kind ook gewoon afsluitprovisie (1,5% en maximaal € 3.630) betalen. Dat is een aftrekpost voor het kind en bij de ouders onbelast. Ook dat kan vooraf eerst worden geschonken. Onze advieskosten aan het kind zijn in principe ook fiscaal aftrekbaar.

Wens

Ik hoop dat minder vermogende studenten in ieder geval kamergenoot kunnen worden van deze geluksvogels.