Wethouder Lisse beoogd voorzitter van nieuwe stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

20
Kees van der Zwet

Wethouder Kees van der Zwet van Lisse is de beoogd voorzitter van de nieuw op te richten stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Hij vervult deze rol namens het college van Lisse dat graag een trekkersrol binnen de stichting wil vervullen.

Van der Zwet neemt de voorzittersrol over van Jeanet van der Laan die eveneens wethouder is in Lisse. Van der Laan verzorgde samen met andere beoogde bestuursleden de voorbereidingen voor de op te richten stichting. Zij keken daarbij naar hoe de stichting van waarde kan zijn naast de al bestaande inspanningen van brancheorganisaties, onderzoeksinstituten en overheden.

Speerpunten voor economie
Inmiddels zijn de eerste speerpunten voor de stichting bepaald. “De Greenport focust zich de komende tijd op bereikbaarheid, opleiding, imago en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Dat zijn belangrijke speerpunten voor de economie in onze regio,” licht wethouder van der Laan haar voorbereidende werk toe. “Tegelijkertijd geldt voor mijzelf dat ik de huisvesting van arbeidsmigranten bewust niet in mijn portefeuille heb als wethouder, omdat nabije familie zich als ondernemer bezighoudt met de huisvesting van deze doelgroep. Ik neem dan ook nooit deel aan de overleggen en besluiten die door ons college over dit onderwerp worden genomen. Ook in de Greenport wil ik mijn rol zuiver houden en niet over dit onderwerp besluiten. Daarom sta ik de beoogde voorzittersrol af aan collega-wethouder Kees van der Zwet. Een passende rol voor hem, aangezien hij ook economie in zijn portefeuille heeft.”

Spoedige oprichting
Wethouder van der Zwet heeft zijn rol als beoogd voorzitter inmiddels opgepakt. “Ik heb onlangs de eerste gesprekken met de programmamanager en de beoogd bestuursleden gehad en deze zijn prettig verlopen.

We willen nu komen tot een spoedige oprichting en een goede invulling van het programma van de stichting. Ik zie er naar uit om mij actief voor dit mooi initiatief in te spannen en het voorbereidende werk van mijn collega-wethouder verder te brengen.”