Aftrekposten ondernemers 2019

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. Ondernemersaftrek Een ondernemer voldoet aan...

Over de makelaar heen

Dubbele deuren worden bij sluiting afgedekt door een lat op de aanslag van één van de deuren. In oude historische bouwtermen wordt deze lat ook wel de makelaar genoemd. De makelaar sluit en verbindt...
EE Care

Tarieven energiebelasting voor 2019

In het nieuwe regeerakkoord is overeengekomen om de tarieven voor de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energie (ODE) te verhogen. Met name de ODE stijgt fors om de energietransitie naar duurzame energie te...
Marco Anink

Help! Ik heb een derivaat afgesloten en ontvang (g)een compensatievoorstel van mijn bank. Wat...

Heeft u een rentederivaat, zoals een renteswap, afgesloten en wacht u nog steeds op een definitief aanbod van uw bank voor schadevergoeding onder het Herstelkader? De Rabobank, die veruit de meeste derivaten heeft verkocht, is pas kort...
KVDK Architecten

KVDK Architecten trekt nieuwe partners aan

KVDK Architecten uit Noordwijk breidt uit door te fuseren met RAAK Architecten uit Leiden. De bureaus willen hiermee de organisatie verstevigen en de kennis verbreden. De huidige leiding van KVDK Architecten, Arie Korbee en...

Investeringsaftrek 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). KIA Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden...
Bloemencorso

Nieuw ontwerpteam voor corso

LISSE – Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft een nieuw ontwerpteam dat de verantwoording zal dragen voor de praalwagenontwerpen van het komende corso. Floral designers Jack van der Ende en Eric Pannenborg buigen zich verder over...

Curator persoonlijk aansprakelijk voor huurderving verhuurder in faillissement

De huurder failleert. Dé nachtmerrie van iedere verhuurder van een bedrijfspand. U zegt de huur op. In een faillissement bedraagt de opzegtermijn drie maanden. De curator wil de voorraad verkopen en geeft uw pand...
Top 50 Bollenstreek, toplijst top 50, top 50 bollenstreker, meest invloedrijke bollenstreker

Wilma Mesman verkozen tot Bollenstreek Topvrouw 2018

Op initiatief van onderneemster Sanneke Nulkes is Wilma Mesman verkozen tot Bollenstreek Topvrouw 2018. Middels een heuse openbare verkiezing zijn er binnen 3 dagen zo’n 3750 stemmen binnengekomen en werd Wilma Mesman vanavond, vrijdag...

Optimaliseer de investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 56.642 28% van het investeringsbedrag....